توضیحات

کتاب جادوی فکر بزرگ : بخشی از کتاب

اصل و اساسی که پایه‌ی کتاب جادوی فکر بزرگ را شکل می‌دهد، از منابع عالی و اصیل گرفته‌شده؛ به‌اضافه‌ی افکار بهترین و بزرگ‌ترین مغزهای متفکری که تابه‌حال روی زمین زندگی کرده‌اند. بزرگانی مثل داود نبی(ع) که گفت : «هر کس همان چیزی است که در ضمیر خودش از خودش تصور می‌کند » یا امرسون که گفت : « مردان بزرگ کسانی هستند که می‌دانند افکار برجهان، حکمرانی می‌کنند.» متفکرانی مثل میلتون که در کتاب بهشت گمشده نوشت : « ذهن بر تخت خود نشسته است و می‌تواند در درون خود بهشتی از جهنم و جهنمی از بهشت به پا کند » و ادراکات بی‌نظیری مثل ادراک شکسپیر که معتقد بود : «چیزی به اسم خیر و شر وجود ندارد و این مفاهیم را ذهن ساخته است »

روش‌های ساده‌ای را که در این کتاب ارائه کرده‌ایم، نظرات نسنجیده‌ای نیست که جنبه‌ی شخصی و فردی داشته باشند. همه‌شان نظرات اثبات‌شده‌ای هستند که هماهنگ با شرایط زندگی تنظیم‌شده است. تمام روش‌ها و راه‌حل‌هایی که ارائه‌شده، برای همه‌ی آدم‌ها قابل پیاده‌سازی و نتیجه‌بخش است .

اینکه الآن دارید این صفحه را مطالعه می‌کنیم، نشان می‌دهد به موفقیت بزرگ‌تری دل‌بسته‌اید. می‌خواهید به خواسته‌هایتان برسید. سطح خوبی در زندگی داشته باشید. می‌خواهید زندگی، روی خوبش را به شما نشان دهد. علاقه‌مندی به کسب موفقیت، قابلیت مهمی است .

شما ویژگی خوب دیگری هم دارید؛ اینکه چنین کتابی را در دست گرفته‌اید، نشان می‌دهد از هوش لازم برای پیداکرده وسیله‌ای که شمارا به مقصد برساند، برخوردار هستید. ما برای ساختن هر چیز مثل ماشین، پل و موشک احتیاج به وسایلی داریم. خیلی‌ها در تلاش برای ساختن یک زندگی موفق یادشان می‌رود وسایلی برای رسیدن آن‌ها به هدف وجود دارد. ولی شما یادتان نرفته است. پس می‌تواند گفت دو شرط اصلی را برای درک فایده‌های حقیقی این کتاب دارید: اشتیاق برای موفقیت بیشتر و هوشی که وسیله‌ای مناسب را برای فهمیدن آن اشتیاق، انتخاب کند .